PCS - Premie Correctie Systeem

Grip op kosten en lagere premies

Nederlandse ondernemingen betalen gemiddeld iets meer dan €. 330,–
per werknemer per maand aan werknemersvoorzieningen.
Pensioen- Arbeidsongeschiktheid – Verzuimvoorzieningen en premieafdrachten aan de fiscus vergen bij elkaar zo’n slordige 13% die op de bruto-salarissom komt.
Natuurlijk krijgen we daar wel wat voor terug! Onze collectieve werknemersvoorzieningen behoren nog steeds tot de beste van de wereld. Aan de kwaliteit ligt het niet. Aan de wijze waarop de premies worden berekend des te meer!

De Rekenkamer reduceert premies en verhoogt de prestaties van bestaande voorzieningen

Als kritisch rekeninstituut zorgt De Rekenkamer voor inzicht in kwaliteit en kosten binnen de bestaande overeenkomsten van haar opdrachtgevers.
Met een praktische kijk op zaken worden gevestigde en geaccepteerde grenzen uitgedaagd met innovaties. Innovaties die worden gebruikt om kosten te reduceren en prestaties te verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden.

De Rekenkamer past PCS toe.

Wat is het PCS? Het PCS is een ingenieus rekenprogramma dat ALLE in rekening gebrachte werknemerspremies inventariseert, controleert en corrigeert.

Het PCS van De Rekenkamer bracht voor haar opdrachtgevers in 2016 gemiddeld €.2.367,– eenmalig te corrigeren premie per werknemer boven water, gevolgd door een jaarlijkse premieverlichting van €.523,– per werknemer.

Hoe werkt het PCS? Een medewerker van De Rekenkamer voert eenmalig alle relevante informatie in. Binnen 15 werkdagen is het basisverslag klaar. Daarin wordt duidelijk waar en hoe premiecorrecties kunnen worden doorgevoerd. Vervolgens komt er een plan van aanpak om de geconstateerde besparingsmogelijkheden te realiseren.

De kosten van PCS? Invoer in het PCS is kosteloos. Hierdoor beschikken aangesloten werkgevers permanent over een prima controlemiddel voor wat betreft hun betaalde werknemerspremies. Op het moment dat correcties doorgevoerd moeten worden, wordt vooraf een kostenopgave opgesteld. Facturering vindt plaats op het moment dat alle correcties conform de opgave zijn uitgevoerd.

De Rekenkamer. Koersbepalend!

In overleg met haar opdrachtgevers stippelt De Rekenkamer de koers uit welke steevast leidt tot permanente kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.
Dat resultaten uit het verleden daarbij wel degelijk een garantie zijn voor de toekomst bewijst het gemiddeld besparingscijfer over 2016. Een voordeel van € 523,– per werknemer per jaar mag er zijn!

De Rekenkamer assisteert het management van bedrijven om op het gebied van verzekerde secundaire arbeidsvoorwaarden kwaliteitsverbeteringen en kostenreducties te realiseren binnen reeds aangegane overeenkomsten en verplichtingen. De Rekenkamer bemiddelt en adviseert niet in financiële producten, noch heeft zij bindingen met financiële instellingen en/of verzekeraars.

% besparing pensioenpremies
% besparing premies Fiscus/UWV
% besparing premies verzuim
% besparing premies WIA/WGA

PCS in 4 Stappen

Schermafdruk 2015-06-09 23.12.03

Een medewerker van De Rekenkamer implementeert eenmalig alle relevante informatie in de rekenmatrix.

Schermafdruk 2015-06-09 23.12.32

Het rekensjabloon geeft duidelijk aan waar premiecorrecties kunnen worden doorgevoerd, rekening houdend met alle omstandigheden zowel rekenkundig als alternatieven en marktwerking.

Schermafdruk 2015-06-09 23.13.15

Er wordt een kosten/batenanalyse opgesteld, aan de hand waarvan een aantal verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarbij treedt De Rekenkamer op als coördinerend orgaan. De Rekenkamer bemiddelt/adviseert niet in financiële producten om objectiviteit te waarborgen.

Schermafdruk 2015-06-09 23.13.33

De Rekenkamer regelt alles tot in de puntjes met de diverse instanties, bewaakt de bereikte doelstellingen en zorgt ervoor dat de bereikte resultaten ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

"De Rekenkamer levert grip op kosten"

De Rekenkamer
Rietganslaan 14
1343 AP Almere
T: 036 5309620
E: info@derekenkamer.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnumer

Onderwerp

Uw bericht

Gebruik onze Quick Scan

Gebruik onze Quick Scan en bespaar flink op uw werknemersgebonden verzekeringspremies.