Rekenvoorbeeld Kennisinstelling

Wil Huisman

Directeur ROC

Wij betaalden jaarlijks keurig netjes de door ons opgelegde gedifferentieerde premie WGA aan de Belastingdienst. Uit de premiescan van De Rekenkamer bleek dat de aan ons toegerekende arbeidsongeschiktheidslast de laatste 5 jaar onjuist was. De ingediende herzieningsverzoeken werden gehonoreerd en de premie werd met terugwerkende kracht verlaagd, waardoor we €. 51.146,– retour ontvingen. Als de foutieve parameter niet ontdekt was, zouden we gedurende 10 jaar een te hoge WGA- premie hebben betaald. Oftewel meer dan €.130.000,– teveel premie.