Rekenvoorbeeld Zorg

Wilma van Thijn
Hoofd PZ Zorginstelling

“Wij hebben 150 medewerkers met een loonsom van €.5.000.000,–. Ons verzuim lag vorig jaar op 5%. We hebben 2 medewerkers in het 2e ziektejaar en 1 loonsanctie door het UWV. Onze verzuimkosten bedroegen:

  •  Loonschade/Vervangingskosten –  € 250.000,–
  • Loonsanctie – € 34.000,–
  • Gedifferentieerde premie WGA – € 50.000,–
  • Externe kosten (Arbo) – € 22.500,-
  • Beïnvloedbare verzuimkosten – € 356.500,–

De Rekenkamer “bewerkte” alle beïnvloedbare verzuimkosten. Van verzuimpreventie tot en met de onderhandelingen met UWV en verzekeraars. Doordat De Rekenkamer simpelweg de juiste mensen, de juiste zaken op het juiste tijdstip laat regelen, zijn onze kosten gedaald van €356.500,– naar €283.500,– Een  besparing van €73.000,– PER JAAR!!”